Αποτελεσματα: Ελλάδα

Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων, Ανάπτυξη Μητρώου Παρακολούθησης του Ιδιωτικού Χρέους, Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων…

Στην κατάργηση του ελάχιστου πλάτους της ζώνης παραλίας, στην αφαίρεση των αρμοδιοτήτων μίσθωσης αιγιαλών από τους δήμους και στο επίπεδο προστασίας των ακτών…