Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης

Ώρα
14:00 - 17:00
Δευτέρα

Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης (alpha 989)

Ώρα
14:00 - 17:00
Τρίτη

Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης (alpha 989)

Ώρα
14:00 - 17:00
Τετάρτη

Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης (alpha 989)

Ώρα
14:00 - 17:00
Πέμπτη

Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης (alpha 989)

Ώρα
14:00 - 17:00
Παρασκευή

Τάκης Χατζής – Γιώργος Ευγενίδης (alpha 989)