Η  καταγγελία  κατοίκου Κοκκίνι Χάνι , ότι από τότε  που συμψηφίστηκαν τα δύο ιατρεία  Γουρνών και Κοκκίνη χάνι  δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φροντίδας ασθενών, παρουσιάστηκε στο Θέμα Κρήτης 103.1 .Όπως αναφέρει ο Γιώργος Σωμαράς  τον μήνα Φλεβάρη, ο γιατρός ήρθε μόνο 3 φορές καθώς οι αργίες , τα τριήμερα και τα ρεπό άφησαν «άδειο»  το προσωρινό ιατρικό κέντρο στου Κοκκίνη.  Η απόφαση της 7η ΥΠΕ, η οποία επεσήμανε την ανάγκη για μόνιμο ιατρείο στην περιοχή , φαίνεται να μην έχει  προχωρήσει από την πλευρά του δήμου . Παρόλα αυτά, , ο δήμος  φαίνεται πρόθυμος να διαθέσει το οικόπεδο για να ανεγερθεί το ιατρείο.

31/03/2023