Τη διασύνδεση μεταξύ εργασίας και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και μία υπηρεσία mentoring, δηλαδή, καθοδήγησης των εργαζόμενων θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας mentoringelmepa», δήλωσε στο Θέμα Κρήτης 103.1 ο αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Καμπουράκης. Η πλατφόρμα στην οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει δωρεάν προφίλ, είτε ψάχνει για εργασία, είτε δίνει εργασία. Αποσκοπεί στο να δώσει λύσεις εξατομικευμένες για τους ενδιαφερόμενους. Πιστοποιημένοι mentors μπορούν να δίνουν οδηγίες σε όσους ψάχνουν εργασία.

04/04/2023