«Βεβαίως και παρανομούν, όσες τράπεζες χορηγούν δάνεια χωρίς να  κάνουν ενδελεχή έλεγχο στην ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη», ανέφερε στο Θέμα Κρήτης 103.1 ο Νίκος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής ΕΚΠΑ. «Θα πρέπει να παρέχεται ειδική μέριμνα για την πρώτη κατοικία, διότι η προστασία δανειολήπτη λειτουργεί ως μια μορφή συλλογικής ασφάλειας έναντι των κινδύνων που μπορεί να επισυμβούν . Περαιτέρω, η εξώθηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην φτωχοποίηση στερεί την κοινωνία από δημιουργικότητα  και ευκαιρίες», συμπλήρωσε ο κ. Παπασπύρου.

20/03/2023